Türkiye’de Sağlık Turizmi

Dünyada ve ülkemizde sağlık turizmi son yıllarda hızla yükselen bir trend olup çok önemli bir alternatif turizm çeşididir.

 

Sağlık turizmi:

Sağlığına  kavuşmak için ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple tedavi  amaçla gidilmesidir.  Tedavi amaçlı gidene de sağlık turisti denir.

 

Sağlık turizmi sadece hastanelerde tedavi   için gidilen bir turizm çeşidi ola rak değerlendirilmemesi gerekir.

 

Sağlıklı yaşam sunan her türlü turizm sağlık turizmi kabul etmek gerekmekle birlikte sağlık turizmi 3 ana başlıkta değerlendirilmektedir.

 1. Tıp Turizmi (Hastanelerde tedavi ve ameliyat vb. işlemler)
 2. Termal Turizm (Termal Tesislerde rehabilitasyon ve dinlenme  vb. hizmetler)
 3. Yaşlı ve Engelli Turizmi (Geriatrik tedavi merkezi veya yaylalar da sosyal aktivitelerle birlikte uzun süreli konaklamalar)

 

Sağlık turizminin temel sebepleri: 

 1. Ülkesinde yüksek teknolojili sağlık hizmetleri ve profesyonel insan kaynaklarının azlığı veya yokluğu,
 2. Tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu,
 3. Sağılık hizmetlerinin kendi ülkelerinde pahalı olması,
 4. Çok daha kaliteli sağlık hizmeti almak istenmesi,
 5. Kendi  ülkesinde  herhangi bir sebepten dolayı ameliyatının bilinmesini ,istenmemesi (Estetik Cerrahisi, İnfertilite tedavisi vb.)
 6. Ülkesinde iklim ve coğrafi olarak tatil için kısıtlı imkan olduğu durumlarda yapılan turizm hareketliliği (ormanlık, yaylalar, tarihi ve kültürel

zenginliği olan ülkelere gidiş),çoğunlukla termal tesisin veTermal Turizm imkanlarının çok olduğu bir ülkede tatil yapma talebi.

 1. Kronik hastaların, yaşlıların ve engellilerin başka ortamlara gitme ve tedavi olma isteklerinin oluşması,
 2. Uyuşturucu ve farklı bağımlılıkları olan kişilerin farklı veya daha uygun

ortamlarda olma istekleri,

 1. Kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği. Sonuç olarak sağlık turizmi çok çeşitli olup bir çok sebebi de içinde barındırmaktadır. Temel sebep daha iyi imkanlarda farklı bir ülkede sağlığını tekrar elde etmek için yapıla turizm çeşidi olup hızla yükselen bir sektördür.

 

Türkiye’de Sağlık Turizmi

Ülkemizde 42 adet JCI ile akredite olmuş uluslararası standartlarda akredite olmuş sağlık kuruluşu mevcuttur.

 

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere özel, kamu ve üniversite hastaneleri dünyadaki en yüksek teknoloji ile donatılmıştır. Türkiye de birçok hastane de onkolojik tedaviler, kardiyovoskiler cerrahi, ortopedi, beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi,estetik cerrahisi, göz ve dişte ileri teknolojili sağlık hizmetler verilmektedir. Yine bu hastanelerde Cyberknife, roboticcerrahi, MR, hizmetleri, kemik iliği, organ transplantasyon yapılabilmektedir.

 

Sağlık Bakanlığı sağlık turizmi dairesi başkanlığı bünyesinde 7/24 saat Arapça,

İngilizce, Almanca ve Rusça dilinde Acil durumlarda 112, şikayet durumlarında 184 nolu

hatlardan ve hastanelerde uluslararası hastalara tercümanlık hizmetleri mevcuttur.

 

Tüm doktorlar mesleki zorunluluk sigortası yaptırmak zorunda olup herhangi bir  tıbbi hata veya malpraktis durumunda hastaya sigorta tarfından anında tazminat ödenmektedir.

 

Tüm hastanelerimiz ulusal akreditasyon kriterlerine göre hizmet vermekte olup yılda 2 kez

denetlenmektedir. Sağlık turizmi ile ilgili tüm işlemler ve koordinasyon kanun gereği Sağlık Bakanlığı sorumluluğundadır. Ülkemizde yaşayan 74 milyon insanın tamamı zorunlu sağlık sigortası olup hem özel hastaneden hem de kamu ve üniversite hastanelerinizden sağlık hizmet alabilmektedir. Hastanelerde yapılan ameliyat sayıları, donanımlar ve kaliteli insan kaynağı ile ilgili veriler

 

Özellikle bazı hastaneler

(örneğin Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Türkiye yüksek ihtisas hastanesi, Siyami Ersek kardiyovasküler. Cerrahisi eğitim araştırma hastanesi,Hacettepe tıp fakültesi,gibi)  uzun  yıllardır  hizmet veren hastaneler olup binlerce ameliyat yapmış çok birikimli ve tecrübeli sağlık kuruluşlardır.

 

Bunun yanı sıra son 10 yılda yapılan özel ve kamu hastaneleri teknolojik donanım ve fiziki şartlarıyla batı ülkelerini aratmayacak bir yapıdadır.

 

Ayrıca termal turizm olarak kaynak açısından dünyada yedinci Avrupa da birinci

sıradayız. Bu alanda çok donanımlı ve köklü termal oteller hızla yapılmaya başlanmıştır.

Yatırımcılar için birçok teşvik mevcuttur.

 

Sonuç olarak ülkenin iklimini, tabi güzelliklerini, tarihi ve kültürel bölgelerini hastaneleri-

mizdeki batı standartlarındaki sağlık hizmetlerini ve termallerini kendi insanımıza sundu-

ğumuz gibi çevremizde yaşayan tüm insanlara sunuyoruz. Sizlere sağlıklı bir yaşam için

şifa kapısı olarak ülkemize davet ediyoruz.

 

Sağlık Turizmi İstatistikleri

 

Sağlık turizmi ile ilgili bazı istatistikler aşağıda verilmiştir:

 

Tıp Turizmi Alanında:

 

Ülkemize Yurtdışından Gelen Hastalar ve Geldikleri Branşları aşağıdaki gibidir.

2009 Yılı KamuÖzel Hastanelerine Gelen Yabancı Hasta Sayı Oranları

 

Ülkeler:

 

Almanya, Hollanda,Fransa, Türk Cumhuriyetleri, Avusturya ve Orta Doğu Ülkeleridir

ve %70’i  bu  ülkelerde gelmiştir.

 

2010 Yılı Kamu Özel Hastanelerine Gelen Yabancı Hasta Sayı Oranları

 

Özel  Hastaneler(%92)

Kamu  Hastaneleri(%8)

 

Branşlar:

Göz, Diş Ortopedi, Kardiyoloji, Onkoloji, Plastik Cerrahi ve Beyin Cerrahisidir ve  %80’I bu branşlara gelmiştir.

 

Ülkeler: Almanya, Hollanda, Avusturya, Irak, Suriye, Sudan, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Belçika ve %20 diğer ülkelerdir

Afak Sağlık Seyahat Acentası - © 2018